email print
Center for Livets Indre Dimensioner

Det åndelige verdens- og menneskebillede

Menneskets placering

I vore dage er der en spirende forståelse af, at mennesket på mange måder er mere kompliceret, end materialismen oprindelig har antaget. Flere og flere oplever, at vores indre aspekter, dvs. liv og bevidsthed, har en selvstændig eksistens, der nok er uløseligt knyttet til kroppen med dens hjerne og nervesystemer, men måske også har mulighed for en selvstændig virksomhed.

Det vil i så fald betyde, at vores bevidsthed er løsere knyttet til hjernen, end vi normalt antager, og hvis vi undlader at afvise denne mulighed ud fra en vanemæssig opfattelse, står vi helt reelt i den situation, at forestillingen om nogle indre dimensioner bliver virkelig. Her får vi støtte af dele af den psykologiske videnskab. F.eks. udtalte den tjekkisk-amerikanske psykiater Stranislav Grof i en TV-udsendelse i 1998, at ”den materialistiske videnskabs dristigste påstand formentlig er, at bevidstheden bare er opstået af hjernens neurofysiologiske processer. Der er absolut ingen beviser på, at bevidstheden faktisk er opstået i hjernen”.

Men vi har også mulighed for at opleve de indre dimensioner direkte. For hvor ofte er vi ikke vågnet efter en god nats søvn med fornemmelsen af, at den drøm, vi havde ved opvågningen, blot var et lille brudstykke af et langt mere omfattende bevidsthedsforløb, vi slet ikke har nogen klar erindring om. Vi har i drømmen skimtet eksistensen af andre steder, andre mennesker og andre situationer end dem, vi kender fra vågentilstanden, og vi er klare over, at vi på en eller anden måde færdes disse steder og indgår i relationer med disse mennesker.

Det åndelige verdensbillede

Dette billede af den menneskelige bevidsthed har helt uoverskuelige konsekvenser for vores verdensbillede. For hvis bevidstheden kan fungere uafhængig af den fysiske hjerne, hvor er den så før, vi bliver født og efter døden?

Her står vi overfor den mulighed, at det subjektive menneske findes i en indre dimension og herfra kontakter den fysiske verden ikke alene efter søvnen, men også efter døden. For der fødes hele tiden nye menneskekroppe – dvs. børn – som bevidstheden kan inkarnere i. Det betyder, at vi har levet mange gange før, og at vi gennem en reinkarnationsproces gradvis udvikler vores bevidsthed fra en primitiv fase i umiddelbar forlængelse af dyrestadiet til de ophøjede tilstande, vi finder hos en Buddha eller en Kristus.

Disse ophøjede væsener har haft en helt uoverskuelig indflydelse på evolutionen, for de har påvirket milliarder af menneskers bevidsthed ved blot at leve og øse af deres visdom. Det, de gjorde, var at udtrykke deres indre kerne eller selv gennem en grænseløs kærlighed til alt, hvad der lever, og derfor består vores bevidsthedsudvikling i, at vi søger indad for gradvis at nærme os denne kerne eller sjæl. Og derfor vil metoden naturligt være meditation, studium og tjeneste, hvor tjenestearbejdet i vore dage primært udføres i gruppeformation.

Læs mere ...

Udvalgt litteratur om det åndelige verdensbillede